Thứ Ba, 7 tháng 11, 2023

Trận 54: A.Tôn P.Quốc B 3200g vs A.Toàn V.Tàu 3200g

Xem lại trận đấu số 54 giữa: A.Tôn P.Quốc B 3200g vs A.Toàn V.Tàu 3200g

 Đá Gà Trực Tiếp

Trận 54: A.Tôn P.Quốc B 3200g vs A.Toàn V.Tàu 3200g
4/ 5
Oleh
Được tạo bởi Blogger.